SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
4
6
7
5
5
2
Tin tức sự kiện 14 Tháng Mười 2016 8:40:00 SA

Đưa tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm

 

Thực hiện kết luận ca Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Đẩy mạnh thực hiện bo hiểm y tế toàn dân; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung một số nội.

Tuyên truyền về bảo hiểm y tế, thực hiện thường xuyên, liên tục với hình thức đa dạng, thiết thực và phù hợp với từng loại đối tượng. Nội dung tuyên truyền cân dầy đủ thông tin, ngăn gọn, dễ hiểu, tập trung tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ của ngưòi dân khi tham gia bảo hiểm y tế.

Đẩy nhanh tiến độ thu thập, nhập, rà soát, xác minh thông tin thành viên hộ gia đình theo đúng quy trình, quy định; bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, theo đúng hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để làm căn cứ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình; mở rộng đối tượng thu bảo hiểm y tế hộ gia đình theo Luật Bảo hiểm y tế để đạt được tỷ lệ bao phủ về bảo hiểm y tế do Chính phủ quy định; Đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; mở rộng hệ thống Đại lý thu đến Ủy ban nhân dân xã, phường, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức kinh tế theo quy định; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng hộ nghèo nhóm 3a, hộ cận nghèo thành phố và các đối tượng gặp khó khăn về kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; đối xử trân trọng, không phân biệt đi vi người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý khám, chữa bệnh, giảm thời gian chờ khám bệnh và thanh toán viện phí, được cung cấp đầy đủ thông tin về chi phí được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả, chủ động tham gia giám sát quyền lợi được hưởng; giúp cơ quan quản lý phát hiện và xử lý kịp thời các chi phí ngoài quy định, tránh được tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế; Củng cố và phát triển mạng lưới y tế trường học để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên ngay tại trưòng học, sử dụng kinh phí y tế học đường đúng mục đích và đúng quy định.

Đưa tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 05 năm của từng quận, huyện và chịu tránh nhiệm trước y ban nhân dân thành phố về việc tổ chức thực hiện chỉ tiêu này tại địa phương.

Từ năm 2017, bố trí ngân sách địa phương và huy động nguồn lực để h trợ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, trong đó tập trung hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, đảm bảo 100% người thuộc hộ cận nghèo được tham gia bảo hiểm y tế; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng gặp khó khăn về kinh tế.


Số lượt người xem: 905    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm